Hedefler & Hedef Kitle

Tıbbi cihaz endüstrisinde inovasyonu, girişimciliği ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, nihayetinde sağlık hizmetlerindeki ilerlemelere katkıda bulunan ve hasta sonuçlarını iyileştiren gelişen bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz

Hedefler

Genç girişimcilere yenilikçi fikirleri uygulanabilir tıbbi cihaz işlerine dönüştürecek becerilerle donatmak için kapsamlı eğitim ve mentorluk sağlıyoruz.

Güçlü modeller geliştirmek, finansmanı güvence altına almak ve sektördeki zorlukları aşmak için uzman tavsiyesi, kaynaklar ve ağ oluşturma fırsatları sunarak sürdürülebilir işletmeler kurma konusunda yeni kurulan şirketlere rehberlik ediyoruz.

Cihaz üreticileri, mühendislik firmaları, startuplar ve yatırımcılar arasındaki bağlantıları güçlendirerek inovasyon, ortaklıklar ve verimli pazar erişimi için işbirliğine dayalı bir ekosistem yaratıyoruz.

Gelecek vaat eden fırsatları belirleme, pazar dinamiklerini anlama ve tıbbi cihaz inovasyonunu, üretimini ve pazara erişimini destekleme konusunda yatırımcılara rehberlik sağlıyoruz

Müfredat iyileştirmelerini, endüstri-akademi işbirliklerini ve uygulamalı eğitim fırsatlarını savunarak bölgesel eğitim sistemini geliştiriyoruz.

Hedef Kitle

Tıbbi cihaz geliştirme, düzenleme, test etme ve ticarileştirme aşamalarında rehberlik sağlayarak yeni çözümler sunan dinamik hizmetleri karşılayan konusunda uzmanz. Uzmanlığımız, standartlarda pazara hazır tedavi edici çözümlere dönüştürme konusunda startuplara güç veriyor

Danışmanlığımız, sağlık düzenlemeleri, politika oluşturma ve halk sağlığı konularında devlet kurumlarını desteklemektedir. Mevzuata uygunluktan inovasyon teşvikine ve hasta güvenliğine kadar, devlet kurumlarının karmaşık tıbbi cihaz ortamında gezinmesine yardımcı oluyoruz

Tıbbi cihaz geliştirme, mevzuata uygunluk, üretim ve pazara erişim konularında kapsamlı çözümler sunarak MedTech şirketlerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Uzmanlığımız bu şirketlerin sürekli olarak yenilikçi, güvenli ve uyumlu ürünler sunabilmesini sağlar

Scroll to Top